afrikaans is maklik
Afrikaans Is Maklik!

Ja julle het reg gelees!!!!

Hierdie webblad is om kinders te help wat Afrikaans as 2de taal gebruik in Engelse Skole. Kom besoek my webblad elke dag.

Nou beskikbaar: R29.99 per A4 boek : Afrikaans spelling met  Engels betekenis vir Graad 1 tot Graad 7 om dit makliker te maak vir al die kinders. Gaan kyk gerus by “Winkel” of by elke Graad sal julle ‘n groen “Download” sien dit sal julle direk na die spelling bladsy toe vat.

Daar sal gratis werkskaarte wees wat julle kan aflaai en dan ook ‘n boek formaat wat julle kan koop teen ‘n baie billike prys van graad 1 tot graad 7.


Important This site makes use of cookies which may contain tracking information about visitors. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies.

0
Designed and Hosted By Comsys Web Hosting