Beginklanke – Middelklanke – Eindklanke – Medeklinkers – Dubbelklanke –

Middelklanke Рei Рie ou Рoe Рeu Рue

Spelling Afrikaans met Engelse betekenis – Aksiewoorde – Rymwoorde – Leestekens – Teenoorgesteldes

0
Designed and Hosted By Comsys Web Hosting