Graad 3

  • Beginklanke
  • Middelklanke
  • Eindklanke Medeklinkers
  • Dubbelklanke
  • Middelklanke ei,┬áie, ou, oe, eu, ue

Geletterdheid

  1. Spelling – R29.99 nou beskikbaar kyk by “Winkel” of die “Download Button”
  2. Aksiewoorde
  3. Rymwoorde
  4. Leestekens
  5. Teenoorgestelde
Download
Designed and Hosted By Comsys Web Hosting